Dotacje z Uni Europejskiej

OGŁOSZENIE

P P-H Gemma Bogdan Miszewski realizuje projekt pn „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Gemma poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań”; na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.02.00-00-382/12-00, zawartej w dniu 15 września 2015 roku z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 01.12.2015

Zapraszamy do składania ofert w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Gemma poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań”; Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.02.00-00-382/12-00,

ZAŁĄCZNIKI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14.08.2015

Zaproszenie do składania ofert w ramach realizacji projektu pn „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Gemma poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań” ; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

ZAŁĄCZNIKI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 7.08.2015

Zaproszenie do składania ofert w ramach realizacji projektu pn „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Gemma poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań” ; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

ZAŁĄCZNIKI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 4.08.2015

Zaproszenie do składania ofert w ramach realizacji projektu pn „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Gemma poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

ZAŁĄCZNIKI