OFERTA

2 litrowy kanister z polietylenu (HDPE PE)

5 litrowy kanister z polietylenu (HDPE PE)

5 litrowy kanister z polietylenu (HDPE PE)

5 litrowy kanister z polietylenu (HDPE PE) - wielowarstwowy z tworzywem barierowym